İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikası’nın amacı, Rönesans Holding vizyon, misyon ve kültürüne uygun insan kaynağı stratejilerini belirleyerek Rönesans ve çalışanlarına değer katmaktır. Çalışan memnuniyetinin yaratılması, çalışanların gelişimlerine katkı sağlanması ve şirket vizyon, misyon ve kültürüne uygun yeni yeteneklerin Rönesans bünyesine kazandırılması İnsan Kaynakları Politikası’nın temel stratejilerini oluşturmaktadır.

İnsan kaynakları stratejilerinin hayata geçirilmesi için ise, İnsan Kaynakları Bölümü tarafından aşağıdaki süreç ve sistemler uygulanmaktadır;

Rönesans “En çok çalışılmak istenilen” bir işveren olmanın yanı sıra, güvenilir ve sorumluluk sahibi bir işveren olmanın da önemini bilmektedir. Bir çok sektörde faaliyet gösteren bir şirket olarak, sektöre özgü farklı insan kaynağı gereksinimlerine yanıt verilmekte, farklılıklara saygı gösterilmekte ve aynı zamanda tüm sektörler için geçerli olan belirli insan kaynakları ilkeleri ve kurumsal değerler ile insan kaynağı çalışmaları yürütülmektedir.