Rönesans’ta Kariyer

“Doğru İşe Doğru İnsan” seçilmesi ile kurumsal başarıya ulaşılabileceğini bilen Rönesans Holding, bir işveren olarak da bu ilkesinin çalışanlarının kişisel başarıya ulaşmalarında yüksek öneme sahip olduğunu bilmektedir. Rönesans; çalışanlarının, eğitim, bilgi, tecrübe ve yetkinlikleri doğrultusunda doğru işte çalışmaları ile iş tatmini, motivasyon ve gelişim sağlayabileceklerini ve işe alım süreçlerinde yapılan değerlendirmelerin çalışanın ilerleyen dönemlerdeki başarısını belirleyebileceğine inanmaktadır.

“Doğru İşe Doğru İnsan” ilkesi ile aşağıda belirtilen seçme ve yerleştirme süreci titizlikle uygulanmaktadır;

İşe alım sürecinden itibaren çalışanlarının başarısına ve kariyer planlarına önem veren Rönesans, çalışanlarının kariyer gelişimi için sırası ile aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmektedir;

Rönesans; başarının, “sürekli gelişim” prensibinin benimsenmesi ile sürdürülebileceğini bilmekte ve bukapsamda çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişim ihtiyaçlarına uygun aşağıda belirtilen eğitim ve gelişim programlarını düzenlemektedir;

Genel Eğitim Programları:

Genel eğitim programları, Rönesans çalışanlarının gelişim ihtiyaçları doğrultusunda yıllık olarak belirlenen ve uygulanması ile bilgi, becerileri ve yetkinlikleri geliştirmeyi amaçlayan eğitimlerdir.

Özel Eğitim Programları:

Özel eğitim programları, Rönesans’ın vizyon ve stratejileri doğrultusunda değer katmak amacıyla seçilen katılımcı grupların fonksiyonel ve stratejik bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi için verilen eğitimlerdir.

Yönetici Yetiştirme Programları:

Yönetici yetiştirme programları, Rönesans’ın sürdürülebilir başarısının geliştirilmesi amacıyla doğru kişilerin yönetici pozisyonlarına getirilmesi ve desteklenmesine ilişkin uygulanan programlardır. “Yetkinlik Yönetimi Sistemi” kapsamında gerçekleştirilen bu programlarda, yetkin olduğu değerlendirilen yüksek performanslı çalışanlardan “Yetenek Havuzu” oluşturulur ve “Gelişim Merkezi” aracılığı ile adaylar üst düzey pozisyonlara hazırlanır. Bir takım test ve vaka çalışmaları ile güçlü yönleri, sınırları ve gelişim alanları belirlenen çalışanların “Yetkinlik Modeli” ile de güvenilirlik, dürüstlük, takım ruhu gibi insan kaynakları ilkeleri doğrultusunda gösterilmesi beklenen yetkinlikleri değerlendirilir. Tüm bu uygulamalar sonucunda “Yönetici Yerleştirme Programı”na katılan çalışanların; eğitim programları, koçluk gibi yöntemler ile yetkinlikleri geliştilir ve bu çalışanlar geleceğin yöneticileri olarak yetiştirilir.