ORTAKLIK YAPISI

PAY SAHİPLERİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI     SERMAYE TUTARLARI (TL) PAY ORANI (%)
Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları Anonim Şirketi 225.477.000 68,12
Euro Cube Private Limited 59.042.550 17,84
Halka Açık 33.357.450 10,08
Kamil Yanıkömeroğlu 7.158.000 2,16
Murat Özgümüş 5.965.000 1,8
TOPLAM 331.000.000 100,00

Euro Cube Private Limited. bir iştirakidir.