ORTAKLIK YAPISI

PAY SAHİPLERİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI     SERMAYE TUTARLARI (TL) PAY ORANI (%)
Rönesans Emlak Geliştirme Holding A.Ş. 225.477.000 74,24
Euro Efes S.a.r.l. * 65.116.888 21,44
Kamil Yanıkömeroğlu 7.158.000 2,36
Murat Özgümüş 5.965.000 1,96
TOPLAM 303.716.888 100,00

*Euro Efes S.a.r.l. bir iştirakidir.