Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Rönesans Holding, kuruluşundan bu yana dünyanın en büyük 10 inşaat şirketi arasında yer alma vizyonu ile adım adım büyürken, çalışanları ve toplum için değer yaratma misyonu ile hareket etmiştir. Değerler ışığında daha iyi bir gelecek yaratmak için sürdürülebilirliği Yönetim Kurulu seviyesinde sahipleniyor, tüm faaliyetlere, sosyal ve çevresel sorumlulukların bilinciyle yön veriyor ve bu kapsamda uluslararası otoriteler tarafından kabul görmüş örnek proje ve uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.

2015 yılında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalanmasının ardından Rönesans Holding Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını tüm faaliyetlerinde öncelikleri arasına almakta ve uygulamaktadır.

Tüm paydaşlar için önem teşkil eden sürdürülebilirlik konularının görüşülmesi ve bildirimlerinin alınabilmesi için dış paydaşlar ile iletişim çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 

Rönesans Holding sürdürülebilirlik önceliklerini gözden geçirme ve güncellemek amacıyla gerçekleştirdiği çevrim içi sürdürülebilirlik performans değerlendirme ve önceliklendirme anketi çalışmalarında iç paydaş (şirket yöneticileri, çalışanlar ve Holding ortakları arasında yer alan IFC temsilcileri) ve dış paydaş (finansman kuruluşları ve müşteriler) beklentileri göz önünde bulundurulmuştur.

Rönesans Holding’de merkezdeki Sürdürülebilirlik Komitesine bağlı olarak grup şirketleri seviyesinde de sürdürülebilirlik çalışmaları yürütülmektedir. Sürdürülebilirlik çalışmaları, komiteye bağlı çalışma grupları tarafından entegre bir şekilde yürütülür ve çalışma gruplarından çıkan öneri ile kararlar Yönetim Kurulu Üyesi’ne raporlanır.

Rönesans Holding’in öncelikli sürdürülebilirlik konuları aşağıda listelenmiştir. 

Doğru İş Yapımı

 • Etik ve Uyum 
 • Risk ve Fırsat Yönetimi
 • Dijitalleşme 
 • Sorumlu Tedarik Zinciri 

İnsanı Odağa Almak

 • Çalışan Hakları ve Memnuniyet
 • Fırsat Eşitliği, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
 • Yetenek Yönetimi ve Gelişim
 • İş Sağlığı ve Güvenliği

Sosyal Etki Sağlamak

 • Kurumsal Sorumluluk
 • Kültürel Mirasa Katkı
 • Yerel Halk İle İlişkileri

Çevresel Etkiyi Azaltmak 

 • Enerji ve Emisyon Yönetimi 
 • Atık ve Su Yönetimi 
 • Biyoçeşitlilik
 • Mühendislik ve Ar-Ge 
 • Çevre Dostu Malzeme Kullanımı