Çeşitlilik ve Eşitlik

Şirketimizi geleceğe taşıyacak en büyük paydaşımız çalışanlarımız.

Farklı ülkelerde operasyonlar yürüten Rönesans Holding’de çalışanlarımızın cinsiyet, milliyet, etnik köken, sosyal altyapı, engellilik, politik görüş, inanç ve yaş farklılığı gibi özelliklerini şirketimizin insan kaynakları değeri olarak kabul ediyor ve farklılıkları her zaman zenginlik olarak gören kapsayıcı insan kaynakları politikalarını benimsiyoruz.

Rönesans İnsan Kaynakları Politikası; çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğinin korunması, kişisel ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, tüm süreçlerde önce eşitlik prensibi uygulanması ve adil bir çalışma ortamının sağlanması üzerine kuruludur.

Rönesans Holding olarak kurumsal değerlerimize uygun ve yetkin çalışanları bünyemizde istihdam ediyoruz. Çalışanlarımıza, farklılıklara saygı gösterdiğimiz, eşitlik, güvenilirlik ve dürüstlük ilkelerini benimsediğimiz bir iş ortamı sunuyoruz.