İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğini (İSG) zorunluluk değil, vicdani bir sorumluluk olarak görüyoruz

Güvenli çalışma ortamının güvenilir, güçlü ve dayanıklı bir organizasyonun temel taşı olduğuna ve çalışanlarına, paydaşlarına ve etkileşim içinde olduğu herkese yönelik oluşabilecek her türlü zararın önlenebileceğine inanıyoruz.  Dünyanın birçok noktasında görev yapan her bir çalışanımızın işini güvenli bir şekilde tamamlamasını ve evlerine sağlıklı şekilde dönmesini sağlamak en önemli sorumluluğumuz. 

İSG yönetimi şirketin temel değerleri ve performans kriterleri arasında yer almakta, Yönetim Kurulu seviyesinde temsil edilmektedir.
Rönesans’ın her çalışanı güvensiz bir ortamda işe başlamama ve işi durdurma hakkına sahiptir.

İSG kapsamındaki temel ilke ve değerlerimiz;

  • İş güvenliğinde örnek ve sahiplenen yöneticiler
  • Sürekli gelişimi ve önleyici risk yönetimini esas alan yönetim şekli
  • Bilinçli ve eğitimli çalışanlar
  • Altyüklenicileri sisteme dahil etme ve performans takibi 
  • Uyumluluk ve performans takibi
  • İyi uygulamaları teşvik etme ve ödüllendirme 

Rönesans’ta İSG performansı, proaktif yaklaşım ile risklerin önden tespiti, kazaların ve meslek hastalıklarının önlemesine dönük çalışmalar, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile diğer uluslararası standart ve iyi uygulamalar kapsamında ele alınır.

Global bir şirket olan Rönesans, uluslararası ve yerel standartlara uyumun sağlanması ve insana sunulan çalışma koşullarının geliştirilmesi hedefi çerçevesinde İSG performansını analitik metotlarla takip eder.

İSG Eğitimleri

İSG konusunda geliştirdiğimiz uygulamalar ve sürekli eğitim programları ile tüm çalışanlarımızın İSG kültürünü geliştiriyoruz.

Oryantasyon eğitimi ile başlayan eğitim programı, yasal eğitimler, davranış odaklı eğitimler ve işe özel teknik eğitim programları ile düzenli olarak ihtiyaç ve gereksinimlere göre planlayarak devam etmektedir. 

 “2018-2021 TRIFR ve LTIFR oranlarımızı Amerikan İşgücü İstatistikleri bürosu (BLS) inşaat sektörü değerleriyle kıyaslandığımızda, TRIFR değerimiz ortalama 3.1 kat ve LTIFR değerimiz ise yaklaşık 6.4 kat daha iyi performans gösterdi.”

2014’ten 2022 yılına kadar eğitim oranında 7 kata varan artışla, kayıp iş günlü kaza  sıklık oranımızı (LTIFR) %40 düşürürken, toplam kaydedilebilir kaza sıklık oranımızı (TRIFR) ise %49 oranında azalttık.