İş Sağlığı Ve Güvenliği

Rönesans Holding “Sıfır Kaza Felsefesi” ni benimsemektedir, tüm çalışanların hayatı ve sağlığı Rönesans Holding için değerlidir.

Rönesans Holding çalışanlarının sağlık ve güvenliğine yüksek önem vermektedir. Sıfır kaza felsefesinden yola çıkarak Rönesans Holding, tüm faaliyet alanlarında, çalışanlarının sağlık ve güvenliğine yönelik programların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, etkin bir şekilde uygulanması ve sürekli olarak iyileştirilmesi için çaba göstermektedir. Rönesans Holding, iş sağlığı ve güvenliğini sürdürebilir kılmak ve tüm iş süreçleriyle, kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek konusunda kararlı adımlar atmaktadır.

Rönesans Holding dünya üzerinde bulunduğu coğrafyalarda emniyetli çalışmalara öncülük etmektedir.

Rönesans Holding’in tüm faaliyet alanlarındaki kararlı ve istikrarlı tutumu, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ve olası risklere karşı alınan önlemler, çalışanlarının en önemli güvencesidir. Sahip olunan bu bilinç ve kararlı adımlar, kaliteli ve sürekli eğitimlerle birlikte uluslararası standartlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulmakta ve tüm çalışanlara yol gösterici olunmaktadır.

Rönesans İSG-Ç Politikası