Yatırımcı İlişkileri

Halka Arz

Başvuru İzahnamesi

Fon Kullanım Yerine İlişkin YK Kararı

Yatırımcı İlişkileri:
investor.relations@rgy.com.tr